634 روز تا هدف

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳
۲۹ مرداد ۱۳۹۵

نشست صمیمی مدیریت هلدینگ کافل با دکتر روستا پدر بازاریابی ایران

جناب آقای کیان پور و آقای دکتر روستا پدر بازاریابی ایران در راستای اهداف عالیه هلدینگ کافل در حوزه برندینگ و مارکتینگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.