541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱۳ دی ۱۳۹۴

مجموعه مهمان ایرانی برگزار کننده نخستین کنفرانس بین المللی برند گردشگری در استان اصفهان

کنفرانس بین المللی برند گردشگری با حضور معاون رئیس جمهور و تعداد کثیری از فعالین توریسم  از نقاط مختلف دنیا با رویکرد تبیین راهکارها و شاخص های طراحی برند ملی گردشگری ایران برای نخستین بار در استان اصفهان به همت هلدینگ کافل و تیم تشریفاتی آن برگزار گردید. [envira-gallery id="25424"]