541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
۲۷ تیر ۱۳۹۶

اولین نشست کارگروه توسعه گردشگری اقلیم مرکزی ایران با حضور اعضای دبیرخانه استان های اصفهان ، قم و مرکزی تشکیل گردید.

دستور اصلی این نشست برنامه ریزی جهت برگزاری همایش بررسی فرصت های گردشگری سه استان و تعیین دستور کار کمیته های تخصصی دبیرخانه بود. در این نشست راهبری کمیته تبلیغات، برندینگ و جشنواره ها به دبیرخانه اصفهان. کمیته سرمایه گذاری به دبیرخانه قم و کمیته دفاتر خدمات گردشگری به دبیرخانه مرکزی واگذار […]