541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳
۱ دی ۱۳۹۴

گسترش همکاری های تجاری، دستاورد مذاکره هلدینگ کافل با شرکت EBYAPI ترکیه

ارن بز مدیر عامل شرکت EBYAPI ترکیه با حضور هلدینگ کافل در خصوص مباحث تجاری  و واردات و صادرات محصولات با کیان پور مدیرعامل هلدینگ  کافل به بحث و تبادل نظر پرداخت که در پایان این مذاکره به گسترش همکاری های تجاری ما بین دو شرکت انجامید.