533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳
۱۹ آذر ۱۳۹۶

شهر گنبد های فیروزه ای با زاگرس تباران همراه می شود

زیبایی و شکوه آثار و ابنیهء تاریخی اصفهان چنان بیننده را مفتون می سازد که حتی برای شهروندی که سالها در کنار این آثار بدیع زندگی کرده است راز و رمزهای تازه و شگفتی را کشف می کند و به حق نام ((نصف جهان)) زیبنده او بوده و از هزار سال پیش […]