533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

در نشستی که با حضور سفیر ویتنام در دفتر مرکزی هلدینگ کافل برگزار گردید با مد نظر قراردادن مبحث توریسم، راهکارهای گسترش همکاری در حوزه بازرگانی و گردشگری نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

[envira-gallery id="25463"]