541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

با امضاء‌ مدیران کل اصفهان و کرمان تفاهم نامه توسعه گردشگری تحقق یافت.