533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

کارگروه توسعه گردشگری زاگرس با تفاهم نامه همکاری دو جانبه استانهای اصفهان و لرستان در حوزه توسعه گردشگری بین مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دو استان تشکیل شد. این تفاهم نامه که با شعار کوه تا کویر کار اجرائی خود را آغاز نموده است با هدف پررنگ شدن محور زاگرس در تنظیم سند جامع گردشگری ایران ( بر اساس برنامه ششم توسعه ، سند جامع گردشگری کشور در سال نخست باید به تصویب برسد )، تهیه سند جامع گردشگری با برش استانی به عنوان اولویت اول دو استان و مشخص شدن جایگاه و وظایف سازمان‌ها و تشکل‌های مردمی فعال در بخش گردشگری تشکیل گردیده است.

نیاز به طراحی برنامه بیست، ده و پنج ‌ساله برای گردشگری دو استان، تبدیل طرح ایران هراسی به ایران دوستی که از سوی دشمنان در سطح بین الملل مطرح گردیده و تعامل دولت با بخش خصوصی برای ارتقای سطح کیفی زیرساخت‌های گردشگری از زمره مواردی است که در این تفاهم نامه مد نظر قرار گرفته و مورد تایید مدیران میراث فرهنگی دو استان است.

با توجه به نیاز به امنیت کامل برای تردد شبانه روزی گردشگران خارجی در سطح تمام شهرستان ها و مناطق عشایری دو استان و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در این مدت از بازار پررونق گردشگری در ایران استقبال کرده اند یکی از راهکارهای کمک به ایجاد فضای رو به رشد در صنعت گردشگری کشور و کشیده شدن رونق گردشگری از مرکز به شهرها، روستاها و مناطق عشایری دو استان اتاق فکر گردشگری دو استان با حضور تمام بازیگران حوزه گردشگری اعم از سازمان های انتظامی و فرهنگی تا نهادهای عمومی مانند شورای شهر و شهرداری ها و اتاق بازرگانی دو استان تشکیل و مسائل موجود در صنعت گردشگری استان های طرف تفاهم مطرح و مورد بررسی قرار می گیرد.

دبیرخانه دائمی این کارگروه متشکل از کمیته های دفاتر خدمات گردشگری، تاسیسات گردشگری، راهنمایان تورهای گردشگری، طرح و برنامه، توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری، فرهنگ و هنر، حمل و نقل، ارتباطات و بین الملل تشکیل گردیده است که 20 درصد از اعضای هر کمیته را اساتید دانشگاه و 30 درصد را جوانان و بانوان تشکیل می دهند.