541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

برگ زرین دیگری از هلدینگ کافل.
جناب آقای جمال زندی ، مدیرعامل برترین هتل استان اصفهان هتل عباسی ، به جمع مشاورین عالی هلدینگ در حوزه گردشگری پیوستند.
هلدینگ کافل ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق فرخنده، آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های گردشگری، از ابتدای پلن استراتژیک تا بهره برداری و اجرا باافتخار اعلام مینماید.