541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

صبح روز پنجشنبه نشست شهرداران به میزبانی شهر اصفهان با حضور استاندار اصفهان و دبیر مجمع کلانشهرهای کشور و با سخنرانی جناب آقای دکتر نوروزی شهردار اصفهان کار خود را در شهر اصفهان با حضور  ۱۵ کلان شهر از جمله، تبریز، تهران، اهواز، شیراز، همدان، کرمانشاه، کرمان، زاهدان، رشت ، ارومیه ، اراک ، قم ، کرج و مشهد برگزار شد.

در این نشست به درآمدهای پایدار شهری، اصلاح قوانین شهرداری ها، سهم مدیریت شهری در بودجه سال ۱۳۹۷، گزارش لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس و همچنین گزارش ساختار تشکیلاتی دبیرخانه کلانشهرها پرداخته شد.

این نشست توسط شرکت مهمان ایرانی برگزار شد.