626 روز تا هدف

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

جناب آقای کیان پور و آقای دکتر روستا پدر بازاریابی ایران در راستای اهداف عالیه هلدینگ کافل در حوزه برندینگ و مارکتینگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.