541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان و شرکت زیر مجموعه هلدینگ کافل، سازمان مردم نهاد ترنم زیبای زندگی درفولادشهر برگزار کرد:
توانمندسازی جوانان در دوره های کارآفرینی در سال تولید و اشتغال به منظور نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی