626 روز تا هدف

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

شهردار شهر مهمان نواز، شهردار شهر زیبای خدا آقای جمالی نژاد با پویش مردمی من ایرانی ام، غذای ایرانی را دوست دارم همراه شد