541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

شهردار شهر مهمان نواز، شهردار شهر زیبای خدا آقای جمالی نژاد با پویش مردمی من ایرانی ام، غذای ایرانی را دوست دارم همراه شد