541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

دیدار مدیرعامل هلدینگ کافل با مدیریت شهرِ خلاق رشت و قزوین در راستای راه اندازی اطلس غذای ایرانی