634 روز تا هدف

شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

حضور فعال سازمان های مردم نهاد در یازدهمین گردهمایی سازمان های غیر دولتی در اتاق بازرگانی که با برپایی غرفه همراه بود.
گفتنی است این همایش با مشارکت دستگاه های اجرایی استان برگزار گردیده است.

غرفه موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در یازدهمین همایش سازمانهای غیر دولتی ایران در تاریخ های 9 و 10 اسفند ماه سال 1396