533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

1

روز پنجشنبه مورخ 1395/06/04 جناب آقای دکتر اسماعیل جلیلی در دفتر مرکزی هلدینگ کافل حضور یافتند و در این جلسه در خصوص مسائل راهبردی هلدینگ کافل و طرح های جامع در دست اقدام بحث و بررسی انجام پذیرفت.