541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

این مصاحبه ها تحت عنوان تلویزیون گردشگری ایران که یکی از سرویس های تلویزیون کافل می باشد انجام شده است

 

جناب آقای دکتر فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، میهمانان نوروزی را به اصفهان دعوت کرد.

جناب آقای درخشان مشاور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، میهمانان نوروزی را به اصفهان دعوت کرد.

دعوت جناب آقای مهندس معینی مدیر شرکت توسعه گردشگری سپاهان از مهمانان نوروزی برای بازدید از جاذبه های گردشگری اصفهان

دعوت جناب آقای مهندس جعفر جعغرصالحی، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، از گردشگران نوروزی برای بازدید از اصفهان

مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان نقش جهان از مهمانان نوروزی برای بازدید از شهر اصفهان دعوت کرد.

خیر مقدم مدیر مجتمع گردشگری صفه به مسافران نوروزی