533 روز تا هدف

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

جناب آقای کیانپور مجری برگزاری جشنواره سفره ایرانی ،فرهنگ گردشگری «اصفهان» از جشنواره منطقه 4 کشور «مشهد» بازدید نمودند و همچنین نشستی صمیمی با داوران جشنواره داشتند.

همچنین ایشان طی یک نشست با آقای زرگران مدیرکل دفتربازاریابی و تبلیغات گردشگری کشور و آقای یارمحمدیان معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گردشگری اصفهان به بحث و تبادل نظر پرداختند.