541 روز تا هدف

دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳

در روز دوشنبه 25مهرماه 1395 نشستی با حضور مدیر کل و معاونت گردشگری میراث اصفهان و جمعی از فعالین این حوزه در محل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار گردید. دراین نشست اله یاری مدیر کل میراث بر برگزاری مطلوب جشنواره و جایگاه این موضوع که اصفهان بعنوان میزبان انتخاب گردیده تأکید نمودند. و بر برگزاری جشنواره در مکانی مناسب و استفاده از همه پتانسیل استان در جهت بهتر برگزار شدن جشنواره تأکید کردند.

وکیلی مسئول بازاریابی و تبلیغات معاونت گردشگری میراث به تشریح ابعاد اجرایی جشنواره و اهداف برگزاری آن پرداخت.

یارمحمدیان، معاونت گردشگری میراث پیرامون پیگیری های صورت گرفته در راستای آماده سازی مقدمات، و هماهنگی های صورت گرفته در خصوص تعیین مکان و زمان برگزاری توضیحاتی بیان کردند.

کیان پور به نمایندگی از “مهمان ایرانی” مجری برگزاری جشنواره، اعضاء حاضر را در جریان روند تدوین برنامه ریزی های  انجام شده و فعالیت های اجرائی صورت گرفته قرار داد.

[envira-gallery id="26028"]