۱ فروردین ۱۳۹۷

تولید و پخش مصاحبه اختصاصی با مسئولین جهت دعوت مسافرین نوروزی به اصفهان

این مصاحبه ها تحت عنوان تلویزیون گردشگری ایران که یکی از سرویس های تلویزیون کافل می باشد انجام شده است   جناب آقای دکتر فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، میهمانان نوروزی را به اصفهان دعوت کرد. جناب آقای درخشان مشاور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع […]