595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳
۹ اسفند ۱۳۹۵

برگزاری همایش ملی”جایگاه زنان در کارآفرینی وتوسعه پایدار”

برگزاری همایش ملی”جایگاه زنان در کارآفرینی وتوسعه پایدار” با حضور خانم ملاوردی معاون رئیس‌جمهوری و بانوان بازرگان در اتاق بازرگانی اصفهان و با همکاری شرکت مهمان ایرانی زیر مجموعه هلدینگ کاقل