595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

آقازاده مدیر عامل شرکت ITDC کشور در نشستی صمیمانه با مدیرعامل هلدینگ کافل در خصوص مباحثی همچون رونق گردشگری و توسعه صنعت توریسم در کشور به گفتگو پرداخت.

20150505_171713