با امضاء‌ مدیران کل اصفهان و کرمان تفاهم نامه توسعه گردشگری تحقق یافت.