595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

در رابطه با کارگاه های دانش افزایی و ارتقاء مهارت اعضاء سازمان های مردم نهاد، موسسه مردم نهاد کانون ریحان راه امید، با همکاری موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی کارگاهی تحت عنوان  “برقرای ارتباط موثر و فنون مذاکره” در شهر اصفهان برگزار کرد. در این جلسه به طور مشروح درباره مذاکره، انواع مذاکره، عوامل موثر بر مذاکره، جلسات مذاکره، اقدامات لازم برای حضور در جلسه مذاکره، استراتژی های مذاکره و … صحبت شد. شرکت کنندگان با مشارکت در مباحث این موضوعات را به طور کارگاهی آموختند.