588 روز تا هدف

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

برگ زرین دیگری از هلدینگ کافل.
جناب آقای جمال زندی ، مدیرعامل برترین هتل استان اصفهان هتل عباسی ، به جمع مشاورین عالی هلدینگ در حوزه گردشگری پیوستند.
هلدینگ کافل ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق فرخنده، آمادگی خود را جهت اجرای پروژه های گردشگری، از ابتدای پلن استراتژیک تا بهره برداری و اجرا باافتخار اعلام مینماید.