595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

جناب آقای دکتر فریدون اله یاری مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، میهمانان نوروزی را به اصفهان دعوت کرد.

جناب آقای درخشان مشاور مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، میهمانان نوروزی را به اصفهان دعوت کرد.

دعوت جناب آقای مهندس معینی مدیر شرکت توسعه گردشگری سپاهان از مهمانان نوروزی برای بازدید از جاذبه های گردشگری اصفهان

خیر مقدم مدیر مجتمع گردشگری صفه به مسافران نوروزی

مدیر پایگاه ثبت جهانی میدان نقش جهان از مهمانان نوروزی برای بازدید از شهر اصفهان دعوت کرد.

دعوت جناب آقای مهندس جعفر جعغرصالحی، معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، از گردشگران نوروزی برای بازدید از اصفهان