588 روز تا هدف

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳

سومین جلسه شورای اجرایی طرح بزرگ تجارت و هنر با موضوع برگزاری اولین حراج رسمی آثار هنری در اصفهان برگزار شد.
حجت السلام و المسلمین ارزانی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد استان اصفهان ضمن تأکید بر شعار “هنر برای همه و همه برای هنر” برای این طرح بر فراگیر شدن طرح تجارت و هنر در تمام اقشار جامعه و ورود آثار هنری در زندگی مردم تاکید نمودند،
و برگزاری حراج هنر در سطح استاندارد‌های بین‌المللی را یکی از اهداف طرح بزرگ تجارت و هنر برشمردند.
این حراج اولین حراج رسمی هنر با هدایت و نظارت اداره محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است که با هدف واگذاری به بخش خصوصی به #هلدینگ_کافل به عنوان برگزارکننده و مدیر اجرایی انجام می‌پذیرد.
کمیته های علمی و ارزیابی، نام نمایی، بازاریابی و اجرایی از کمیته های تشکیل شده در این حراج است که با حضور پیشکسوتان و بزرگان هنرهای توحیدی اصفهان راهبری میگردد.