در پایان یازدهمین همایش سازمان های غیردولتی کشور از سازمان های مردم نهاد برتر فعال در حوزه های مختلف تقدیر بعمل آمد.

سازمان مردم نهاد ترنم زیبای زندگی جزء برترین های سمن های کشور