595 روز تا هدف

چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳

دیدار مدیرعامل هلدینگ کافل با مدیریت شهرِ خلاق رشت و قزوین در راستای راه اندازی اطلس غذای ایرانی