حضور فعال سازمان های مردم نهاد در یازدهمین گردهمایی سازمان های غیر دولتی در اتاق بازرگانی که با برپایی غرفه همراه بود.
گفتنی است این همایش با مشارکت دستگاه های اجرایی استان برگزار گردیده است.

غرفه موسسه مردم نهاد ترنم زیبای زندگی در یازدهمین همایش سازمانهای غیر دولتی ایران در تاریخ های 9 و 10 اسفند ماه سال 1396