برگزاری یازدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته TITE در تاریخ سوم بهمن ماه 1396 الی ششم بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، با حضور هلدینگ کافل به عنوان مجری پاویون اصفهان، با حضور بیش از 30 هزار بازدید کننده، توسط دو زیر مجموعه هلدینگ کافل (سفیر مهر و مهمان ایرانی) برگزار شد. این پاویون با مشارکت استانداری اصفهان، اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان و شهرداری اصفهان برگزار گردید.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور جناب آقای دکتر مونسان،معاون گردشگری سازمان جناب آقای دکتر محب خدایی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آقای دکتر خسرو تاج و بسیاری از استانداران، شهرداران، سفرا و مدیران کل میراث فرهنگی استانهای کشور، میهمانان ویژه پاویون اصفهان در نمایشگاه بودند.

جناب آقای دکتر اله یاری مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان و شهردار اصفهان جناب آقای دکتر نوروزی با میهمانان خود در پاویون اصفهان به بحث و تبادل نظر در راستای توسعه گردشگری استان پرداختند.