اختتامیه دوره 10 جلسه ای کارآفرینی هفت راز موفقیت در شهر طالخونچه با حضور مقامات شهرستان و خانم اخوان نسب رییس شورای عالی بانوان.
تاسیس شرکت تعاونی بانوان طالخونچه و تقاضای دوره پیشرفته کارآفرینی